Acht praktische handvatten op school en in de les voor beter rekenonderwijs

Hoe je door automatisering van basisbewerkingen bij het rekenen betere reken- en wiskunderesultaten realiseert

Je wilt het rekenonderwijs bij jou op school verbeteren. Omdat je ziet dat jullie meer kunnen bereiken met je leerlingen. En je realiseert je dat goede rekenprestaties essentieel zijn voor jullie leerlingen. Je staat niet alleen. In het Nederlands onderwijs staan de resultaten van rekenen en wiskunde al jaren onder druk. Was Nederland in het wiskundeonderwijs historisch gezien een van de sterkste landen ter wereld, dat is nu niet meer het geval. Met grote consequenties voor de schoolresultaten en vervolgopleidingen van deze leerlingen. De basis voor goede wiskundekennis wordt gelegd op de basisschool, waarbij het van het grootste belang is dat basisvaardigheden van rekenen worden aangeleerd en geautomatiseerd. Dit artikel beschrijft het belang van dit automatiseren van rekenbewerkingen voor het verhogen van reken- en wiskunderesultaten op school. We geven je daarvoor acht praktische handvatten voor in de lespraktijk. Het artikel is gebaseerd op wat onderzoek laat zien wat bewezen effectief is. Je kunt het artikel gebruiken als leraar of schoolleider in het basisonderwijs, de onderbouw van het middelbaar onderwijs of in het mbo.

8 handvatten voor beter rekenonderwijs

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van:

  • Debbie Dussel, Leerkracht groep 7, basisschool De Polsstok
  • Paul A. Kirschner, Emeritus Professor Onderwijspsychologie
  • Peter Langerak, Opleider Scholen Nederlands Mathematisch Instituut
  • Wied Ruijssenaars Emeritus Professor Orthopedagogiek
  • Jaap Versfelt, Initiatiefnemer stichting leerKRACHT
  • Loek Zonnenberg, Onderwijsverbeteraar en docent wiskunde Maerlant Lyceum

Lees het artikel Acht praktische handvatten op school en in de les voor beter rekenonderwijs via de kennisbank

Lees het artikel ‘Acht praktische handvatten op school en in de les voor beter rekenonderwijs’

En je weet hoe je door automatisering van basisbewerkingen bij het rekenen betere reken- en wiskunderesultaten realiseert

Lees het artikel

Meer horen over het verbeteren van de basisvaardigheden op jouw school?

Volgs ons gratis webinar Effectief werken aan basisvaardigheden op 16 nov 15:30

Volg ons webinar basisvaardigheden (rekenen)