OBS de Kweekvijver

Samenwerken met ouders

Een schoolvoorbeeld
De Kweekvijver in Oostzaan startte het vorig schooljaar met de aanpak van stichting leerKRACHT. Tot mijn grote genoegen zag ik dat de schoolleiding vanaf het begin de aangeboden werkwijze ook inzette in het contact met de ouders. In dit artikel beschrijf ik een aantal voorbeelden.

Ouderarena

Een effectieve invulling van de ouderavond

Tijdens de offici?le leerKRACHT aftrap op de school werd er een leerlingarena georganiseerd: een groepje leerlingen ging, onder begeleiding van schoolleider Willemeyne, met elkaar in gesprek over de school. Dit naar aanleiding van een aantal vragen die de docenten van tevoren met elkaar hadden opgesteld. De docenten nemen de luisterende rol aan en halen op een later moment op wat ze gehoord hebben en of dat reden is om hun (jaar)doelen bij te stellen.

Diezelfde avond was er een ouderavond te zijn. De dynamiek die loskwam bij de leerlingarena was z? positief dat Willemeyne ter plekke besloot om ?s avonds te beginnen met een ouderarena. Hoe ervaren de ouders de school? Wat zien ze als kenmerkend voor De Kweekvijver? Wat zou vaker moeten gebeuren? Wat zou er anders kunnen?

En net als ?s ochtends bij de leerlingen kwam er ook hier een levendig gesprek uit voort. De ouders vonden de opzet van een arena erg leuk. Zo hoorden ze ook eens van andere ouders hoe zij de school ervaren. Ze voelden zich serieus genomen. Vanuit het gesprek werden er doelen en actiepunten opgesteld. Zo zijn de idee?n van de ouders over het social-mediabeleid overgenomen.

Bedrijfsbezoek via ouders

Leraren gaan kijken bij een bedrijf waar ouders werken

Het bleef niet alleen bij een ouderarena. Stichting leerKRACHT organiseert ieder jaar een bedrijfsbezoek. De leerKRACHT aanpak is gestoeld op de LEAN methodiek waarmee (wereldwijd) al vele bedrijven jarenlang werken. We nemen de schoolleiding en leraren mee naar zo?n bedrijf om te horen hoe zij de LEAN manier van werken hebben opgepakt . Scholen doen hier enorm veel inspiratie op.

Bedrijven hebben al een heel traject van successen en hobbels afgelegd en dan is het mooi om te zien en horen hoe ze daarmee zijn omgegaan. En hoe zien hun borden eruit? Op welke manier werken zij aan groepsprocessen? Hoe geven zij hun retrospectief vorm? Hoe gaan zij met weerstand om?

Het mag duidelijk zijn: die bedrijfsbezoeken zijn populair. Maar helaas kan maar een klein deel van het schoolteam op bedrijfsbezoek. Daarover waren de docenten op De Kweekvijver teleurgesteld. Nou, dacht de schoolleiding, dan gaan we z?lf een bedrijfsbezoek via de ouders organiseren. Ze heeft de ouders benaderd met de vraag: bij wie op het werk men de LEAN methode hanteert en bij wie het docententeam welkom was.

Er reageerden direct twee ouders. Alle docenten zijn bij het werk van ??n van hen op bezoek geweest (De Nederlandse Bank) en dit schooljaar gaat men bij het werk van een andere ouder langs. Ouders vinden het erg leuk om te merken dat de school met een aanpak bezig is die zij kennen ?n dat men de school vooruit kan helpen.

Ouderbord

Ouders mee laten denken over doelen en acties

Een onderdeel dat De Kweekvijver nog wil oppakken is het Ouderbord: Aan het begin van de ouderbijeenkomst eerst even met elkaar inchecken en vervolgens doelen die de ouders en school willen oppakken met elkaar bepalen en de daaruit voortvloeiende actiepunten op het bord zetten Een mooie manier van samen de verantwoordelijkheid nemen voor de school.

Maar zoals gezegd een Ouderbord zit nog in de pijplijn.
Elke dag samen een beetje beter, toch?