Scholen kom in actie


Scholen kom in actie

Hechte teams van leraren zorgen voor beter onderwijs

Er is geen land waar het verschil in kwaliteit tussen scholen zo groot is als Nederland. Dat blijkt uit het verslag over het onderwijs van de Onderwijsinspectie. Dat is schokkend. Miljoenen kinderen missen zo kansen. Dat hoeft niet. De Inspectie beschrijft een beproefd recept om kwaliteit te verbeteren.

Wat constateert de Inspectie?

Dat er geen ontwikkeld land is waar de verschillen in kwaliteit zo groot zijn als hier. Zowel in het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs als het mbo. En dat verschil is zo groot dat het voor kinderen met eenzelfde achtergrond 1 of zelfs 2 verschillen in niveau uit kan maken. Oftewel voor een kind betekent dat dat een matige basisschool leidt tot een vmbo-vervolgopleiding terwijl een zeer goede basisschool het kind zou hebben voorbereid op het vwo. Bovendien constateert de Inspectie dat een kind dat naar een matige basisschool is gegaan de achterstand op de middelbare school niet meer inloopt.

Wat maakt scholen goed?

Dit is wat de Inspectie constateert: goede leraren, die in hechte teams van elkaar leren en samen het onderwijs verbeteren. Op zulke scholen wordt goed les gegeven, zijn leerlingen en ouders meer betrokken en worden betere resultaten geboekt. Bovendien hebben zulke scholen goede schoolleiders en bestuurders die samenwerken vanuit een gedeelde visie en ambitie. Professionalisering wordt aangemoedigd en leraren weten wat hun leerlingen kennen en nodig hebben.

Wat moeten we hiermee?

Wat de Inspectie nu constateert is al lang bekend. Toch gebeurde er niks mee. Daarom begonnen wij in 2012 met stichting leerKRACHT. We wilden niet langer toezien, we kwamen in actie. Om op duizenden Nederlandse scholen zo’n cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te helpen creëren. We vinden het geweldig om dit Inspectierapport te lezen. De inhoud is weliswaar schokkend. Maar het is goed dat deze schokkende feiten zijn opgeschreven. Willen we verandering, dan is stap één erkennen wat de feitelijke situatie is: kinderen krijgen niet dezelfde kansen. Dat kan en moet anders.