Studieloopbaanbegeleiding: meer duidelijkheid en meer begrip door de bordsessie

Mark van Gils is docent bij de opleidingen Maatschappelijke Zorg van het ROC Midden Nederland. Samen met zijn collega is hij loopbaanbegeleider van een groep BBL-studenten die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg. Sinds dit schooljaar houdt hij wekelijks een bordsessie in de loopbaanlessen.

Mark van Gils: “Voor we met de bordsessies begonnen, vulden we de loopbaanlessen met wat wij als docenten zelf dachten dat er ter sprake moest komen. Maar we merkten dat vanuit de student ook vragen zijn en daarom zijn we het bord gaan gebruiken.”

Wat is er nu anders?

“We zien voordelen in het gebruik van het bord omdat je met elkaar doelen formuleert en die komen ook in elke les weer naar voren. Studenten kunnen hun verhaal kwijt, kunnen dingen met elkaar delen waardoor er in de klas een gevoel van saamhorigheid ontstaat. Daardoor is er meer begrip voor elkaar als er dingen spelen.”
De studenten kunnen ook problemen bespreekbaar maken. De docenten en studenten geven die dan een plek door acties of doelen te formuleren. Of iemand neemt er de verantwoordelijk voor zodat het op een volgende sessie besproken kan worden.

Studenten nemen meer initiatief

“We merken dat studenten veel meer initiatief nemen, dingen bespreken en dat wij het onderwijs kunnen verbeteren. Ik zie nu dat er veel meer duidelijkheid is. We hebben duidelijke doelen voor ogen die we ook steeds concreter kunnen maken en we behalen de doelen dus ook sneller Het is heel prettig om op die manier te werken.”

Wat vinden de studenten ervan?

“De bordsessie zorgt ervoor dat de neuzen weer allemaal dezelfde kant op staan” vertelt Daan, student Maatschappelijke Zorg.
“Je bent vrij om te vertellen hoe je je voelt en of je goed in je vel zit. Vervolgens bespreken we nog de taken die onduidelijk zijn, of dat er nog vakken zijn waar mensen dingen niet begrijpen. Het zorgt er dus voor dat er meer saamhorigheid en duidelijkheid is in de klas.”
Zijn medestudent Karin beaamt dat: “De bordsessie die we hier doen dat levert mij veel duidelijkheid op. We bespreken met elkaar van wat je in de loopbaanlessen wil doen en waar je behoefte aan hebt.Het is voor de groep wel fijn dat je ook weet er in de klas speelt. Doordat je dingen met elkaar deelt, als je een beetje open bent, is er ook meer onderling begrip en zullen klasgenoten meer bereid zijn om elkaar te helpen.”


Bekijk de video

Het bord in de slb-les