LeerKRACHT-scholen

Posts tag: leerkracht-scholen

13

sep 2016

0

Van 15 naar 500 scholen

Het motto van leerKRACHT ?wij vertrouwen in de kracht van leraren? slaat enorm aan. Na een bescheiden start met 15 ?pilot?-scholen in 2012 zijn we ondertussen gegroeid naar bijna 500 deelnemende scholen in 2016.