Werkdruk in het mbo: Teamontwikkeling

Door Karin Winters

In het mbo is het niet standaard dat alle docenten de dag samen beginnen in de koffiekamer. Soms spreken ze elkaar amper, misschien bij een teamvergadering en als er een gezamenlijke activiteit is.

Lange lesdagen (vaak tot 17.00 uur en zelfs ?s avonds), BOL (alle dagen naar school en aaneengesloten stage) of BBL (een dag per week naar school en de andere dagen werken).
Geen lesuitval willen veroorzaken en ook nog eens teamsamenstellingen waarbij docenten onderdeel uitmaken van meerdere teams.

Dat maakt dat de start van LeerKRACHT soms andere krachten in een team naar boven brengt.

Juist omdat teamleden elkaar al heel lang kennen, ontstaat er soms wat gedoe.
Als collega (soms zelfs vrienden) wil je elkaar vanwege de goede sfeer en lange relatie niet aanspreken op gedrag. In teams zijn gewoonten vaak ingesleten en vanzelfsprekend geworden.

Een daarvan is mijn grootste ergernis: te laat komen.
Het academisch kwartiertje is zo algemeen geaccepteerd dat niemand elkaar erop aanspreekt. Persoonlijk vind ik dat we door dat niet te doen de mensen die op tijd zijn straffen. Zij moeten wachten op de laatkomers. En wachttijd is echt verloren tijd (had je dat ook in je verspillingscheck opgenomen?).

Een van de sessies van leerKRACHT is dan ook mijn favoriet: de teamafspraken

We stellen elkaar de vraag: ‘Hoe ziet jouw ideale team eruit en wat is dan het gedrag van een ideaal teamlid?’

Dus, wat mag je van elkaar verwachten?

 • Op (je weet het inmiddels, we hebben aandelen) post-its schrijven deelnemers hun antwoorden.
  Het laat zich niet raden dat daar bijna altijd dezelfde dingen opstaan
  Communicatie
  Afspraak is afspraak
  Kennisdelen
  Veilige omgeving
  Elkaar om hulp kunnen vragen
  Er zijn voor elkaar
  Elkaar mogen aanspreken op
  De neuzen dezelfde kant op
  Plezier maken
  ??????
 • Aan de hand van alle post-its (die geclusterd worden op dubbelingen/sterke overeenkomsten) ontstaat er een lijstje.
 • Vervolgens mogen teamleden 5 punten verdelen over de onderwerpen op de lijst
  (5 punten op 1 onderwerp mag ook).
 • Onderwerpen met de meeste punten worden opgeschreven
 • Daar wordt een Teamafspraken lijstje (meestal 5 stuks) van gemaakt.
 • Deze is zichtbaar bij of op het bord of in de teamkamer.
 • Er wordt aan alle teamleden gevraagd: ‘Zijn we het met elkaar eens en gaan we ermee aan de slag?’

Vanaf dat moment mogen teamleden elkaar wijzen op de teamafspraken

Ik hoor jou als lezer denken, dat is allemaal logisch toch?
Waarom zouden we daar tijd in steken?
Bij ons zijn er ongeschreven afspraken en wij komen altijd op tijd.
Denk er toch maar eens over na.

Want oh, wat is het lastig om vanaf dat moment ook werkelijk de teamafspraken na te leven!