Waar is de leerKRACHT-aanpak op gebaseerd? 3 pijlers vormen de basis

Door Jaap Versfelt

De leerKRACHT-aanpak helpt scholen een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te creëren. Maar waar is deze aanpak op gebaseerd? Waarom zou deze aanpak eigenlijk werken? Ik wil met jullie delen wat de 3 pijlers zijn die vanaf onze start in 2012 de basis vormen van leerKRACHT.

1.Lessen uit schoolsystemen met geweldig goed onderwijs

Er zijn een aantal landen en regio’s waar het onderwijs nog beter is dan in Nederland. Dat zijn bijvoorbeeld Ontario, Massachusetts, Shanghai, Estland, Singapore en Finland. Wat hebben zij gemeen? In al deze systemen ligt de focus al jaren op de kwaliteit van leraren. Hoe worden leraren in deze landen beter?

Wat zij doen is in scholen een professionele cultuur creëren, waarin leraren van elkaar leren en samen het onderwijs steeds een beetje beter maken. Die manier van werken is ook de basis voor leerKRACHT. Als leraar analyseer je samen met je collega’s de lessen, bezoek je elkaars lessen, kijk je naar het effect van lessen op de leerlingen en geef je elkaar daarna feedback. Dat doe je in teams van leraren, met ondersteuning van de schoolleiding.

2. De manier waarop bedrijven ‘continuous improvement’ vormgeven

Wat voor scholen geldt werkt ook voor bedrijven. Als je de kwaliteit van je product wilt verbeteren dan werk je samen in een ‘continuous improvement’ cultuur. Zo’n cultuur is onder allerlei namen bekend. Bijvoorbeeld in productie-omgevingen als ‘LEAN’ of bij softwareontwikkeling als ‘Agile-Scrum’.

We organiseren elk jaar voor zo’n 1.000 leraren, schoolleiders en onderwijsbestuurders bezoeken aan 15 grote Nederlandse bedrijven die allemaal zo werken. Als deelnemende leraar of schoolleider ga je bijvoorbeeld in TataSteel en Philips fabrieken kijken naar hun bordsessies. Of je gaat bij Albert Heijn in de winkel kijken, om te zien hoe ze daar met de ‘Iedere Dag Beter’ aanpak werken. Misschien wil je liever bij Bol.com, ING of TomTom de werkvloer op, om te zien hoe hun IT-teams dagelijks ‘stand-up’ meetings houden. Wat je daar ziet – de manier waarop bedrijven zo’n verbetercultuur creëren – hebben we gebruikt voor het vormgeven van de leerKRACHT-aanpak.

3.Wat we geleerd hebben in het werken met honderden Nederlandse scholen

We zijn in 2012 gestart met 16 pilotscholen. In intensieve workshops met hun leraren en schoolleiders maakten we het eerste ontwerp van de leerKRACHT-aanpak. Een aanpak die toegesneden is op Nederlandse scholen. En toen we vroegen ‘willen jullie deze aanpak met ons piloten?’ was het unanieme antwoord: ‘graag!’.

Na een jaar samenwerken hebben we alles wat we leerden verwerkt in een betere aanpak voor de scholen die in 2013 van start gingen. Met dat jaarlijkse proces van verbeteren zijn we nooit meer gestopt.

Als je meedoet aan leerKRACHT kijken we enorm goed naar waar je afwijkt van onze aanpak, omdat we daarvan kunnen leren. Zo zagen we leraren in onze scholen hun leerlingen betrekken bij het verbeterproces. Dat werkte zo goed dat wij daarna de ‘stem van de leerling’ toevoegden aan onze aanpak. Een kleine 500 scholen verder is de leerKRACHT aanpak zó veel beter geworden.