Wij laten ons de maat nemen

Waarom? En wat heb jij daar aan?

Wij hebben het Ministerie van Onderwijs gevraagd om een onafhankelijk impact onderzoek te laten uitvoeren naar het effect van leerKRACHT op school. Daar hebben zij 'ja' op gezegd en deze week werd bekend dat de Universiteit van Utrecht dat onderzoek gaat uitvoeren. Waarom vroegen we hierom? En wat ga jij hebben aan het resultaat?

Waar hebben we dit onderzoek in ieder geval niet voor nodig?

Wij zien uit naar het resultaat van dit onderzoek. Er doen ondertussen 476 scholen mee aan leerKRACHT. Niet omdat dat moet, maar omdat zij enthousiaste verhalen horen van deelnemende leraren en schoolleiders. Die ervaren elke dag dat met leerKRACHT werken hen meer plezier geeft, het onderwijs beter maakt en dat leerlingen meer betrokken raken. Daar hebben zo?n 10.000 leraren op deze scholen geen extern onderzoek voor nodig.

We weten ook dat in andere landen een aanpak als de onze aanpak bewezen werkt. Lees het artikel over het Onderwijswonder van London in de Volkskrant (Blendle) maar eens na. Daar zet de stad in op cultuurverandering op school en verbetering van leerkrachten. Op Londense scholen gingen leraren samen aan de slag om het onderwijs te verbeteren. Ze leren van elkaar en krijgen steun van hun schoolleider. LeerKRACHT doet hetzelfde in Nederland.

Waarom dan toch een onderzoek en wat heb jij eraan?

Waarom willen we toch zo'n onafhankelijk onderzoek? Daar zijn drie redenen voor:

1. Voor scholen die nog twijfelen

Je hoeft niet te geloven wat leraren je vertellen, je kunt met de uitkomst van het onderzoek zien of het werkt, of niet. En daarna? Aan de slag. Dat hoeft niet met ons (leerKRACHT), als je het zelf kan des te beter. Als je maar aan de slag gaat met 'Elke Dag Samen een Beetje Beter'. Voor je leraren en leerlingen.

2. Voor scholen die al bezig zijn

De onderzoekers gaan uitvogelen wat dé factoren zijn die zorgen voor succes, en welke minder belangrijk zijn. Hoe belangrijk is een wekelijks ritme van verbeteren? Wat is de rol van de schoolleider? Hoeveel kunnen leerlingen bijdragen? Dat gaan de onderzoekers vaststellen. Als wij dat weten kunnen wij de leerKRACHT-aanpak nog verder verbeteren. En jij kunt het samen verbeteren op jouw school nog beter organiseren.

3. Voor de rest van het onderwijs

Er wordt heel wat bedacht om het onderwijs te verbeteren. Door raden, bonden, ministerie, politiek, besturen, etc. Het zou mooi zijn om het kaf van het koren te scheiden: wat doet ertoe en wat is bijzaak. Voor ons is het een uitgemaakte zaak dat als je beter onderwijs wilt de sleutel bij de leraar ligt. De leraar die op school van collega's leert en samen met hen in kleine stapjes het onderwijs verbetert. Maar als je alle beleidsvoorstellen leest dan ga je bijna geloven dat investeren in IT of trainingen in gepersonaliseerd leren belangrijker zijn. Met dit onderzoek hopen we dat jij als leraar of schoolleider van boven meer hulp en minder afleiding krijgt.

Wat gaan de onderzoekers opleveren?

Zij gaan aan de slag met de leerKRACHT scholen die starten in het schooljaar 2017-2018 en het jaar daarna. En zullen vier jaar lang deze scholen volgen. Waar gaan ze naar kijken:

  • Komen de scholen in een wekelijks ritme van samen leren en verbeteren?
  • Leidt dat tot een andere cultuur in de hele school?
  • Gaat daardoor de kwaliteit van het onderwijs omhoog?
  • Hebben leerlingen daar baat bij? Niet alleen op 'platte' resultaten, maar ook qua betrokkenheid en op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en omgang met anderen.

We zien de uitkomsten van het onderzoek met veel plezier tegemoet en zullen jaarlijks de tussenresultaten met jullie delen.