Wil je het eigenaarschap en de betrokkenheid van jouw leerlingen verhogen?


Probeer eens met je leerlingen een bordsessie te doen!


Behalve gezamenlijk inchecken en het delen van successen, werken leerlingen samen aan verbeterdoelen en bijbehorende acties. Deze doelen zijn zowel leerdoelen als hoe zij als klas samen willen werken. Het bord in de klas vergroot de leerlingbetrokkenheid, wat weer leidt tot meer leerplezier en een hogere motivatie.

Hieronder vind je vier manieren om met het bord in de klas aan de slag te gaan. De visual geeft je een idee van dit concept. Interessant? In de video’s leer je meer over het ‘hoe en wat’. Na het kijken van de video’s helpt het stappenplan je om dit direct toe te gaan passen. Onder ‘lees meer’ vind je tenslotte meer achtergrond informatie, als je behoefte hebt aan verdieping.

  1. Check de visual voor een snelle indruk van wat dit onderwerp inhoudt
  2. Bekijk de video’s om te leren hoe dit in z’n werk gaat
  3. Gebruik het stappenplan om direct aan de slag te gaan
  4. Lees meer om je te verdiepen in dit onderwerp

1. Check de visual van het bord in de klas

Voor een snelle indruk van wat het bord in de klas inhoudt

 2. Bekijk de korte video's om te leren hoe het bord in de klas in zijn werk gaat


I. Waarom gebruik je een bord in de klas?


Leerlingen die meer eigenaarschap nemen voor het leren en die meer betrokkenheid tonen?
Het kan door het gebruik van het bord in de klas. Door leerlingen zelf na te laten denken over doelen en acties, hebben ze invloed op wat er gebeurt in de klas.
De check-in geeft aan hoe het met iedereen gaat en biedt de mogelijkheid om elkaar te helpen.
Het delen van successen geeft een gevoel van trots. Alles samen leidt dat tot meer eigenaarschap, saamhorigheid en versterkt het ‘t leren.

 


II. Hoe werkt het bord in de klas?


Hoe kun je het bord indelen en gebruiken?
Je loopt stap voor stap door het bord. Je begint met de check-in waar je met elkaar deelt hoe het met je gaat.
Daarna haal je successen op en schrijft deze op het bord.
Vervolgens ga je door naar de doelen en acties. Die loop je per paar door, dat wil zeggen doel #1 met de bijbehorende acties en daarna doel #2 met de acties die bij dat doel horen. Je kijkt per doel waar je staat, of de acties afgerond zijn en of nog nieuwe acties nodig zijn.
Tenslotte loop je door de planning van de komende week.
Dit doe je als klas staand rond het bord en binnen 15 minuten.III. Hoe stel je doelen met je klas?


Hoe kom je tot doelen en acties op het bord die relevant en haalbaar zijn?
Dat begint ermee je af te vragen hoeveel ruimte je de klas biedt.
Bepaal jij de doelen en de acties? Of laat je hen de acties bedenken bij doelen die jij bedacht hebt? Of ga je nog verder en laat je hen zowel doelen als acties bepalen?
Als je hen meer ruimte gunt, heb je werkvormen nodig om hen na te laten denken over de doelen en acties.
Die werkvormen variëren van ad hoc nadenken over problemen die zich voordoen, tot een ambitie voor het hele jaar formuleren met de klas en daar kleinere doelen uit halen.IV. Hoe introduceer je het bord in de klas?


Hoe introduceer je het bord in de klas zodat leerlingen vanaf het begin betrokken zijn en meedenken over hoe het bord voor hen kan werken?
Na een korte introductie van de manier van werken vraag je de leerlingen hoe dit voor hen zou kunnen werken.
Laat eventueel een filmpje over een bord in de klas zien.
Introduceer vervolgens stap voor stap het bord: eerst de check-In en de successen, daarna de planning en tot slot de doelen en de acties.
Ook de leerlingen worden stapsgewijs betrokken bij het leiden van de sessie: eerst een tijdbewaker en een schrijver, dan pas een leider.
Eerst samen met de leraar vervolgens zelfstandig.


4. Gebruik het stappenplan


4. Lees meer over het bord in de klas

Het Bord in de Klas is bedacht door leraren. In de beginjaren van leerKRACHT introduceerden we het verbeterbord alleen bij de lerarenteams. Die waren zo enthousiast dat ze het zelf gingen inzetten in de klas.

Duizenden leraren in het basisonderwijs, op middelbare scholen en in het beroepsonderwijs werken al met veel plezier met het bord in de klas. Een bordsessie van maar 15 minuten elke week. Het bord is een middel om doel- en actiegericht samen te werken met de leerlingen aan het samen realiseren van onderwijsdoelen. Het bord biedt daarbij richting, inzicht en structuur.

Lees meer over wat een verbeterbord is, hoe een bordsessie eruit ziet, en hoe je het bord in de klas introduceert in het kennisbankartikel over het bord in de klas

Wil je met meer horen over het bord in de klas?