Zes jaar leerKRACHT – met 750 scholen op weg naar nog beter onderwijs

Auteur: Jaap Versfelt | Leesduur: 4 minuten

In 2012 richtten we stichting leerKRACHT op, met als doel op duizenden scholen een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te creëren en daarmee beter onderwijs, meer werkplezier voor leraren en betrokken leerlingen. Waar staan we na zes jaar? Wat is er bereikt? Waar zijn we naar op weg?

Aanleiding om leerKRACHT op te richten

Leraren zuchten onder hoge werkdruk en de Onderwijsinspectie constateert dat er geen ontwikkeld land is waar de kansenongelijkheid in het onderwijs zo groot is.
Dat komt omdat 30 jaar Nederlands onderwijsbeleid verzaakte om de leraar centraal te zetten1.
Andere landen die dit wel deden maakten enorme stappen vooruit, Nederland was aan het watertrappelen2.

Hoe verander je dit?

Als je de kwaliteit van leraren wilt versterken dan is er een bewezen recept: een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ op scholen, waarin leraren van en met elkaar leren en samen het onderwijs verbeteren. Dat constateert eenieder die zich verdiept in onderwijs: de OESO3, McKinsey4, de Onderwijsraad, de Onderwijsinspectie, et cetera. Is het zo simpel? Ja. Is dit makkelijk te realiseren? Nee.

Wat zijn we gaan doen?

We zijn heel klein begonnen, met 15 scholen probeerden we een aanpak uit om zo’n verbetercultuur te creëren. Die aanpak hielden we heel eenvoudig, omdat een cultuur veranderen al moeilijk genoeg is. Dit bleek te werken, onze scholen begonnen hun ervaringen te delen met andere scholen en wij begonnen aan onze groei. Nu 6 jaar later werken 750 scholen op de leerKRACHT-manier, waarvan 150 nieuwe die dit schooljaar starten.

Wat willen we bereiken?

We zijn op weg naar het punt dat onze beweging niet meer te stoppen is. Dat punt willen we in 2022 bereiken, tien jaar na onze start. Daarvoor gaan we gaan we hard door met groeien. We willen dat in 2022 één op de vijf scholen met leerKRACHT werkt, zodat er altijd een school in de buurt is die anderen inspireert. Die scholen vertellen over hun ervaringen: dat ze het in het team weer over onderwijs hebben, dat het heel normaal is dat leraren samenwerken aan beter onderwijs, elkaars lessen bezoeken en hun leerlingen om feedback vragen. Dat zo werken meer plezier geeft en dat leerlingen meer betrokken raken. Zo inspireren zij andere scholen en die ook aan de slag gaan om een verbetercultuur te introduceren. Al die scholen kunnen zich niet meer voorstellen dat leraren lesgaven achter gesloten deuren, dat schoolleiders zoveel tijd vergaderden en administreerden. Scholen waar dat nog wel gebeurt zullen moeite hebben leraren te vinden, en ouders en leerlingen zullen ze mijden.

Alleen redden we het natuurlijk niet

Een individuele school met een prille verbetercultuur is kwetsbaar. Buitenstaanders kunnen het proces verstoren of versterken.
Daarom is het belangrijk dat de Onderwijsinspectie en het Ministerie op de leerKRACHT-manier zijn gaan werken. Zij startte drie jaar geleden elk met ??n team en nu werken honderden mensen daar met een verbetercultuur. Bovendien is de Inspectie sinds 2017 bij bezoeken aan onderwijsstichtingen anders gaan kijken: niet alleen of hun scholen ‘basiskwaliteit’ hebben, maar ook of er een verbetercultuur is.
Bestuurders van deze stichtingen nemen we mee naar bedrijven en ziekenhuizen die al jaren werken met ‘Lean’ of ‘Agile-Scrum’. Dat sterkt hen in de overtuiging dat een verbetercultuur veel oplevert en dat zij een cruciale rol hebben om dat te bereiken.
Wat ook enorm fijn is dat steeds meer lerarenopleidingen met leerKRACHT starten. Als docenten daar voorleven hoe het is om als professionals samen te werken, dan weten afstuderende leraren niet beter: leraren werken niet als individu, maar verbeteren samen.

Tenslotte

We zijn hard op weg naar het moment waarop werken in een verbetercultuur normaal is geworden. We hopen dat daarmee honderdduizenden leraren meer werkplezier krijgen, hun leerlingen meer betrokken raken en het onderwijs nog beter.
En na 2022? Dan is de leerKRACHT-aanpak niet meer weg te denken uit ons onderwijs en beschikbaar voor alle scholen die zichzelf willen blijven verbeteren.