Nieuws en blogs

Model van Vroemen succesvol team

‘Haal je beste binnenste buiten’

Hoe geven de docententeams van Zone.college succesvol handen en voeten aan het schoolmotto ‘Haal je beste binnenste buiten'? 'Het is onze lijfspreuk’ vertelt verandercoach Erica Eijkenaar van Zone.college in Oost-Nederland. Dat geldt niet alleen voor de studenten, maar ook voor onze teams. Iedere dag opnieuw willen wij als docententeams ontdekken hoe de studenten hun kwaliteiten steeds beter kunnen inzetten voor duurzame vooruitgang van de wereld. Lees hoe het Zone.college hier werk van maakt.
schoolcoach leerkracht

Ben jij klaar voor de rol van schoolcoach?

Wil jij het onderwijs verbeteren op jouw school? Geloof je dat onderwijs een teamsport is en dat je samen meer bereikt dan in je eentje? En wil je ontwikkelen en groeien? Lees hier hoe jij als schoolcoach het verschil kan maken.
onderzoek impact

Voor de leerling: derde onafhankelijke impactonderzoek naar leerKRACHT start vanaf september

Het derde onafhankelijke impactonderzoek naar leerKRACHT start vanaf september (over de periode 2023-2026). Zodat we de impact van onze werkwijze nog verder kunnen vergroten. De lessen die we opdoen delen we met scholen die in het verleden deelnamen en de nieuw startende scholen profiteren van al deze kennis, omdat we verbeteringen direct inbouwen in de methodiek.
werkdruk onder controle in het onderwijs

Hoe houdt het ROC Twente de werkdruk onder controle?

Hoewel er geen eenduidige oplossingen zijn voor een hoge werkdruk, zien we op scholen die met leerKRACHT werken dat leraren en schoolleiders de onderliggende oorzaken van werkstress aanpakken. Het team van Sport en Bewegen van het ROC Twente vertelt hoe zij omgaat met de onderliggende oorzaken van werkstress en daarmee met de werkdruk in haar team aanpakt.
rekenartikel JSW

Rekenresultaten verbeteren – leerKRACHT in JSW Januari

Waar lopen scholen tegenaan als zij hun rekenresultaten willen versterken? Het struikelblok ligt vaak bij gebrekkige automatisering van rekenbewerkingen van leerlingen. Acht praktische handvatten kunnen bijdragen aan automatisering en daarmee aan betere rekenresultaten. Lees het artikel in JSW.
groeikracht

Groeikracht gaat van start!

Het CAOP en Stichting leerKRACHT zijn samen geselecteerd om Groeikracht te coördineren! Groeikracht is een initiatief van een aantal leraren, schoolleiders, onderwijs- en innovatie-experts om het onderwijs bottom-up te verbeteren en door te ontwikkelen. In het schooljaar 2023-2024 kunnen de eerste schoolteams met ondersteuning vanuit Groeikracht aan de slag met hun eigen ambitieuze plannen. Vanuit de urgentie in de praktijk werken zij dan samen aan nog beter onderwijs voor alle leerlingen.
Eigenaarschap OBS Waterland

Eigenaarschap in alle gelederen bij Daltonbasisschool Waterland

Daltonbasisschool Waterland heeft zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid als kernwaarden. Het bevorderen van eigenaarschap bij leerlingen is daarmee als vanzelf een opdracht. Toch bleef het lastig het leren écht van de leerlingen zelf te laten zijn. Adjunct-directeur Wendy Sark en Dalton coördinator Wendelien Romijn vertellen hoe ze nu het eigenaarschap van leerlingen naar een ander level hebben gebracht.
leerKRACHT AD

Terug naar de basis – leerKRACHT in het AD

Nederlandse scholieren scoren gemiddeld slechter op basisvaardigheden. Hoe ingewikkeld is het om leerlingen wél fatsoenlijk te leren rekenen, lezen en schrijven en digitaal vaardig te maken? Lees hier het hele artikel van het Algemeen Dagblad.
RVKO

RVKO: Verbetering onderwijskwaliteit door gestructureerde samenwerking (de Koerier december 2022)

Ruim 10 jaar geleden maakte de RVKO voor het eerst kennis met de methodiek leerKRACHT, in het kader van de verbetercultuur. Inmiddels maken veel scholen gebruik van deze evidence based aanpak voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de onderlinge samenwerking. Bovenschools begeleider verbetercultuur Evelyne Derks sprak met drie collega’s over de ontwikkeling van de schoolcultuur met behulp van leerKRACHT.