De leerling? daar doen we het voor!


De leerling

Daar doen we het voor!


We zijn het leerKRACHT initiatief niet gestart voor de leraar maar voor de leerling.  Voor ons geldt ‘de leerling centraal, de leraar daarvoor cruciaal’.  We weten dat deelnemende leraren enorm enthousiast zijn, maar wat merkt de leerling er eigenlijk van?
De essentie van het leerKRACHT programma is  op school een cultuur creëren van elke dag samen een beetje beter.  Door die cultuur worden leraren steeds beter en als het goed is merkt de leerling dat.  De eerste stap naar zo’n cultuur is dat leraren en schoolleiders het leerKRACHT programma uitvoeren.
De Universiteit van Utrecht heeft een schooljaar lang onderzoek gedaan naar de impact van leerKRACHT op scholen die in september 2013 zijn gestart. Klik hier voor een samenvatting van het rapport. Het effect van leerKRACHT op de leerling blijkt op drie verschillende manieren:

1. Betere leerling resultaten.

Meetbaar effect op bijvoorbeeld CITO scores in groep 8 en Centraal Schriftelijk Examens aan het einde van het VO zijn er nog niet. Dat hadden we ook niet verwacht.  Maar leraren zijn enorm optimistisch. 80% ziet al betere leerling resultaten in hun vak of verwacht deze nog.  Bij schoolleiders verwacht zelfs 85% betere leerling resultaten voor de school.  Bijvoorbeeld op de Populier in Den Haag zag lerares Alette Boone in de vakgroep Engels de centraal schriftelijk resultaten op luistertoetsen enorm verbeteren nadat zij met collega’s lessen hadden herontworpen en deze bij elkaar hadden bekeken op het effect.

2. Veranderende leerlinghouding en gedrag.

Leraren zijn druk bezig om binnen en buiten de les het onderwijs te verbeteren.  Dat leidt niet alleen tot betere resultaten maar ook tot veranderingen in het gedrag van leerlingen.  Zo ziet 65 tot 80% van alle leraren dat leerlingen meer belangstellend, betrokken, zelfstandig en gemotiveerd zijn, terwijl nog eens 10 tot 25% dit nog verwacht.  Een heel leuke ontwikkeling is leraren die het leerKRACHT verbeterbord meenemen de klas in.  Leraar Mariëlle Montizaan van de Driemaster in Hoek van Holland doet elke week een bordsessie met groep 8.  Leerlingen zijn enorm betrokken bij het halen van doelen die zij samen met Mariëlle bepalen, bedenken verbeteracties als het doel nog niet gehaald is en vieren successen.

3. Leerling perspectief.

Wat ervaren leerlingen? Allereerst zien ze opeens veel meer leraren op lesbezoek, gemiddeld 3 keer per maand per leraar.  Daarnaast krijgen ze meer feedback (69% van de leraren geeft meer feedback) en meer keuzeruimte (60% van de leraren).  Dat valt op en werkt positief.  Bovendien trekt beter onderwijs leerlingen aan.  Vier van onze leerKRACHT scholen kregen recent het predicaat ‘excellent’.  Op de Populier leidde dat tot een enorme aanwas van leerlingen die mee willen genieten van deze bruisende school.
We zijn enorm tevreden met deze veelbelovende resultaten.  Maar we worden pas echt blij van alle verhalen van ouders en leerlingen.  Bijvoorbeeld van een van onze eigen leerKRACHT medewerkers, Hanneke van Zanten. Zij ging aan de slag als vrijwilliger bij leerKRACHT omdat ze vindt dat haar kinderen beter onderwijs verdienen.  En dat krijgen ze.  Haar zoon zit op een leerKRACHT school en vertelde dat de lessen van leraren waar hij met minst tevreden over was opeens een stuk beter zijn sinds er door andere docenten bij de lessen wordt meegekeken. Dat gunnen we hem, maar dat gunnen we ook zijn leraren.