Digitale lesbezoeken: hoe pak je dat aan?

Basisschool De Brink in Amsterdam

Hoe kunnen we de lessen voor onze leerlingen nu vormgeven? Itha, juf van groep 5/6 op basisschool De Brink in Amsterdam Zuidoost, vertelt dat dat de eerste week van de Corona crisis uiteraard de hoofdvraag voor het team was. In de eerste week maakten de docenten boekjes voor de leerlingen en de ouders konden die, volgens een rooster, op school komen ophalen. Maar men kwam er al snel achter dat er méér nodig was.

Omdat het team zelf contact had via Zoom, bedachten ze om dit programma ook voor de leerlingen in te zetten. Tegenwoordig is er elke dag één uur contact met de leerlingen via Zoom. Na de check-in (hoe gaat het?) kijkt men samen naar het programma van die dag. De juf of meester geeft korte instructies en er vindt interactie plaats met de leerlingen (de leerling die iets wil vragen of zeggen steekt zijn hand op, de docent zet dan de mute stand van die leerling uit zodat deze het woord kan nemen) en men sluit af met iets grappigs.


Ben je benieuwd naar de inhoud van de leerKRACHT-aanpak? Én wil je zelf horen en zien hoe scholen met onze aanpak online en offline werken, meld je dan aan voor één van onze webinars!


Digitaal lesbezoek

Zoom stappenplanDocent Lonneke was hierin een voorloper. Itha heeft haar toen gevraagd of ze een keer mee mocht kijken hoe ze zo’n Zoom les aanpakte.  Voilá de geboorte van een spontaan, leerzaam digitaal lesbezoek!

De volgende stap was om dit met het hele team in te zetten. Maar niet alle docenten zijn even  digivaardig… Itha heeft toen met de twee minst digivaardige docenten stap voor stap doorgenomen hoe ze zo’n digitaal lesbezoek konden bewerkstelligen. En het lukte! Dat stappenplan is vervolgens uitgewerkt en met het hele team gedeeld. De docenten gingen ermee aan de slag. Met als resultaat dat de begeleiding van de leerling verbeterd is én dat de dagelijkse momenten met de leerlingen interactief zijn.

Hiermee is digitaal onderwijs op De Brink in gang gezet maar nog niet optimaal. Want ook zij herkennen de problemen waar andere scholen ook tegenaan lopen: hoe bereik je álle leerlingen en hoe kan men de ondersteuning vanuit thuis optimaliseren. Maar het begin is er.

De komende dagen willen we meer voorbeelden delen van scholen die de leerKRACHT aanpak gebruiken om met deze nieuwe situatie om te gaan. Dat kan op diverse manieren, juist die verschillen bieden inspiratie. Wil jij ook je ervaring delen? Dat kan in onze Facebook Online Open Space.


Wil je weten wat de leerKRACHT-aanpak voor je school kan betekenen? Hoe het aansluit bij jullie ambities en bij wat jullie al doen?