Nieuw: de leerKRACHT Experience voor beter primair onderwijs in slechts 8 weken tijd!

Werk jij op een school in het primair onderwijs en zijn jij en je team zijn al een paar jaar actief bezig met het verbeteren van onderwijs, maar zoeken jullie naar een manier om dat gestructureerder en effici?nter te doen? Meld je dan aan voor de leerKRACHT Experience.

De leerKRACHT Experience is een traject van 8 weken voor PO-scholen die hun onderwijs verder willen verbeteren met behulp van de inzet van drie leerKRACHT-instrumenten:

  • Verbeterborden
  • De stem van de leerling
  • De retrospective.

Op honderden leerKRACHT-scholen werken deze al het onderwijs steeds beter te maken. Wil je ervaren hoe?

Een expertcoach van stichting leerKRACHT traint en begeleidt in vier sessies 5 tot 9 leraren en de schoolleiding in deze leerKRACHT-instrumenten. Vervolgens verspreid je zelf deze opgedane kennis en vaardigheden in de school.

Is de kwaliteit van het onderwijs op jullie school goed en de teamontwikkeling al zover, dat jullie in staat zijn om met lichte ondersteuning onderdelen van de leerKRACHT-werkwijze zelf in de school te borgen en te verspreiden? Dan kunnen jullie deelnemen aan de leerKRACHT Experience.

lees meer over de leerKRACHT Experience
Stichting leerKRACHT ondersteunt 615 scholen in het het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het mbo en hbo in het cre?ren van een cultuur van ?elke dag samen een beetje beter?. Een cultuur waarin van en met elkaar leren en samen onderwijs verbeteren normaal is.