Hoe ervaren jouw leerlingen het onderwijs?


Hoe ervaren jouw leerlingen het onderwijs?

Ontdek het met de leerlingsurvey

De leerling staat centraal in ons onderwijs: we doen het voor de leerling. De stem van de leerling is daarom een belangrijk onderdeel van de leerKRACHT-methodiek. Maar hoe geef je als team gehoor aan de stem van de leerling en hun ervaringen ín de klas?

Stichting leerKRACHT heeft hiervoor een nieuw instrument ontwikkeld: de Leerlingsurvey. Dit is een vragenlijst waarin de leerlingen feedback geven over het pedagogisch-didactisch handelen van de leraar. Zo evalueer je als team hoe de leerlingen het lesgeven ervaren en kun je met leerlinggerichte verbeterdoelen en -acties het onderwijs nóg beter te maken.

Ik wil dat studenten zich gehoord voelen en door de leerlingsurvey kan dit ook daadwerkelijk

Roelina Kikkert, Drenthe College Meppel

De Leerlingsurvey helpt het team om:

  • In beeld te brengen hoe de leerlingen het onderwijs ervaren
  • De leerlingen specifiek feedback te vragen op het pedagogisch-didactisch handelen van het team
  • Inzicht te krijgen in wat leerlingen belangrijk vinden in ‘leren leren’
  • Sterke punten in kaart te brengen en successen te vieren
  • Verbeterdoelen en acties op te stellen aan de hand van de resultaten
  • Team- en vervolgafspraken te maken
  • Doelmatig aan te sluiten op de behoefte van de leerlingen
  • Oftewel: het onderwijs leerlinggericht te verbeteren

Kijk voor meer informatie op stichting-leerkracht.nl/leerlingsurvey.

Aan het gebruikmaken van de Leerlingsurvey middels Kwaliteitscholen zijn voor scholen die momenteel deelnemen aan leerKRACHT géén kosten verbonden.