Ieder zijn eigen leerKRACHT – Een docent aan het woord


Ieder zijn eigen leerKRACHT

Een docent aan het woord


De leerKRACHT-aanpak bestaat in de basis uit vier instrumenten. Dit zijn de bordsessie, gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek & feedback en de stem van de leerling. Deze vier instrumenten hebben natuurlijk een samenhang en versterken elkaar. Het zijn ook instrumenten die docenten zelf vaak een beetje aanpassen zodat ze beter aansluiten bij de behoeften van hun school of team.

Jochem Schilders is docent op De Baanbreker, een school voor praktijkonderwijs in IJsselstein. Hij vertelt hoe hij op zijn school omgaat met de instrumenten.

‘Dit is het vierde schooljaar dat wij werken met leerKRACHT. Het eerste jaar was een trainingsfase. Hierin hebben collega’s kennisgemaakt met de verschillende leerKRACHT-interventies. Zoals het bord, lesbezoeken, feedback geven. In de jaren daarna zijn de verschillende leerKRACHT-elementen steeds meer geïmplementeerd. Het is meer en meer een ‘De Baanbreker werkwijze’ geworden.’Een vaste ritmiek

Jochem Schilders

Jochem Schilders

Op de Baanbreker werken Jochem Schilders en zijn collega’s in vier ontwikkelingsgroepen aan thema’s die zij vorig schooljaar na gezamenlijke studiedagen hebben bepaald. Het bord dient als agenda en als notulen.

Op het bord staan de doelen en acties die deze teams hebben vastgesteld. Om de zes weken evalueren en presenteren de collega’s aan elkaar. Welke stappen zijn er gezet? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

De ritmiek van zes weken zien we op de Baanbreker ook terug bij een ander leerKRACHT-instrument: lesbezoek & feedback. Elke collega bezoekt in een periode van zes weken een andere collega. ‘We werken met een zelf ontworpen lesbezoekformulier. De lesgever geeft voor het bezoek aan waar de focus/vraag ligt. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een bepaald instructiemoment, de start van de les, of de omgang met een bepaalde leerling. Lesbezoeken duren meestal maximaal twintig tot vijfentwintig minuten.’

 

Bord in de klas

De stem van de leerling is het vierde, maar niet het minst belangrijke instrument binnen leerKRACHT. Er zijn verschillende manieren om de stem van de leerling te horen. Het bord in de klas is daarvan veruit het populairst. Het mooie is: deze manier om de leerlingen te betrekken bij het verbeteren van de lessen is door leraren zelf bedacht. Zij namen zelf het verbeterbord mee de klas in. Om de ‘mood’ van de leerlingen te peilen, successen te vieren, met hun leerlingen doelen te stellen, acties te bedenken en samen uit te voeren.

Jochem ziet dat de successen die leerlingen met elkaar delen van grote waarde zijn. Successen kunnen gaan over stage of school. Maar ook successen buiten school worden gedeeld.

‘De positieve benadering werkt goed bij leerlingen in het praktijkonderwijs’, zegt Jochem. Het benoemen van successen en het ontvangen van complimenten geven vertrouwen en versterken een positief zelfbeeld. De werkwijze met het bord geeft dagelijks de mogelijkheid om het positieve te benadrukken.’

Zelf aan de slag met het Bord in de Klas?
Lees dan deze 8 tips