Afstandsonderwijs verbeteren door gezamenlijk lesontwerp en lesbezoek