De 5 grootste misverstanden over leerKRACHT


De 5 grootste misverstanden over leerKRACHT


leerKRACHT? ‘Dat is toch een standaard manier van werken’ of ‘het kost tijd’. Het grappige is, in elk van die stellingen zit een kern van waarheid, totdat je verder kijkt en het hele verhaal ziet. Wat is dan die kern van waarheid? En wat is het hele verhaal?

Misverstand 1:

“Het is een standaard manier”

Wat klopt is dat er een paar onderdelen zijn die altijd bij ons horen: we streven naar verbetering voor de leerlingen, dat doen we samen met het hele team en in een stevig ritme, met een verbeterbord erbij.

Maar? ondertussen doen er 750 scholen mee met leerKRACHT, van basisscholen in achterstandswijken tot categorale gymnasia, van Zorg & Welzijn teams in het mbo tot scholen voor speciaal onderwijs. Geen van die scholen is hetzelfde. Allemaal hebben ze onze manier van werken gepakt, zijn er mee gaan experimenteren en hebben de leerKRACHT-werkwijze daarna veranderd zodat die perfect bij hen past. Pas als we zien dat ze onze aanpak op hun eigen manier en eigen situatie aanpassen, zijn we blij. Dan denken we: ‘dit team heeft elke dag samen een beetje beter zich écht eigen gemaakt’.


Misverstand 2:

“Het gaat om anders vergaderen”

Wat klopt is dat er in het onderwijs ontzettend veel tijd verloren gaat aan onzinnige vergaderingen en dat wij daar een oplossing voor hebben: de bordsessie.

Maar? die bordsessie is maar een radertje in wat we werkelijk beogen op school, namelijk het creëren van een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. In zo’n cultuur zie je leraren die samen lessen voorbereiden en elkaars lessen bezoeken, je ziet ze feedback vragen aan hun leerlingen, je ziet de schoolleider veel vaker in de les en je ziet leerlingen die zelf doelen stellen met hun klas of groep en daarmee aan de gang gaan. Kortom, werken met leerKRACHT betekent een andere cultuur, niet een andere manier van overleggen.


Misverstand 3:

“Het moet van de Inspectie”

Wat klopt is dat sinds 2017 de Inspectie erop toeziet dat scholen een verbetercultuur hebben. Bovendien zijn er steeds meer onderwijsorganisaties die een ‘professionele cultuur’ nastreven.

Maar? met leerKRACHT werken is geen doel op zich. Het is een middel. Nog beter onderwijs voor je leerlingen, dat zij met plezier naar school gaan en dat leraren meer werkplezier hebben – dat zijn de doelen die je bereikt als je met leerKRACHT start. En dat goede inspectierapport of het ‘vinkje’ op professionele cultuur van je bestuur krijg je er dan als bonus bij.


Misverstand 4:

“Het kost veel tijd”

Wat klopt is dat onze werkwijze tijd kost. Beter onderwijs komt nou eenmaal niet uit de lucht vallen. Wat ook klopt is dat je onze werkwijze moet leren en dat kost een aantal weken in het begin van het jaar.

Maar… uiteindelijk maak je tijd vrij om te werken aan wat er écht toe doet: onderwijs.
Met ons zet je het mes in allerlei vergaderingen en activiteiten waar de leerling niet zoveel aan heeft. Je praat niet meer over randzaken, maar je werkt samen aan beter onderwijs.


Misverstand 5:

“Weer zo’n duur commercieel bureau”

Wat klopt is dat wij onze eigen broek omhoog houden, we zijn geen subsidievehikel van de overheid. Scholen betalen voor wat zij van ons krijgen.

Maar… we zijn een goededoelenstichting, een ANBI. We zijn leerKRACHT gestart omdat het onderwijs in Nederland nog veel beter kan en moet om zo kansenongelijkheid aan te pakken. We werken met een groep van mensen met hart voor onderwijs, die we niet meer betalen dan een lerarensalaris. Je betaalt als school zo’n €500,- per leraar voor een jaar lang intensieve ondersteuning. Dat is een schijntje vergeleken met commerciële aanbieders die zo’n bedrag vragen voor een cursus van één dag.

 

We hopen dat dit je helpt om op een andere manier naar leerKRACHT te kijken. We vertrouwen op de kracht van leraren. We ondersteunen jullie bij ‘elke dag samen een beetje beter’, zodat deze manier van werken een duurzame cultuur wordt in jullie school. Voor de leerlingen, zodat zij nog beter onderwijs krijgen en met nog meer plezier naar school gaan!