klassen

Creëer een cultuur waarin kansenongelijkheid geen kans krijgt

Hoe? Dat leggen we uit aan de hand van 3 thema’s die op de Klassen meet-ups aan bod kwamen

Kansenongelijkheid, het werd in de afgelopen weken rondom de verkiezingen vaak genoemd. Verschillende (politieke) partijen lieten zich uit over hún oplossing voor de toegenomen kansenongelijkheid in Nederland. En dat is goed, want het is nodig om dit probleem echt aan te pakken, vooral in het onderwijs. De meet-ups van Klassen bieden de mogelijkheid om hier op regionale schaal handen en voeten aan te geven. Met praktische oplossingen, best-practices die gedeeld kunnen worden en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.

Stichting leerKRACHT is bij elke meet-up aanwezig, om meer te leren over de diverse kanten van het probleem én om te vertellen over onze aanpak op de scholen. Want volgens ons is het werken in een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ dé manier om op je eigen school kansenongelijkheid aan te pakken.

Hoe? Dat leggen we hieronder uit aan de hand van 3 thema’s die op de meet-ups aan bod kwamen.

Thema 6: zorgen versus lesgeven.

Hoe zorgen we ervoor dat docenten zich voornamelijk met kennisoverdracht bezig kunnen houden en zij geen hulpverleners worden?

Rondom sommige leerlingen bevindt zich een heel systeem: de leerkracht, de ouder, de zorgorganisaties, de intern begeleider (IB’er) en nog vele anderen. Het is belangrijk dat al deze partijen goed met elkaar samenwerken en dat er korte lijntjes zijn, was de conclusie van onze break-out tijdens de meet-up in Noord-Brabant. Stichting leerKRACHT ondersteunt het werk van de IB’er door ook hen te betrekken in de verbeter-ritmiek. Zo gebruiken zij het verbeterbord bijvoorbeeld voor de zorgbesprekingen en betrekken ze ouders, leerlingen en leerkracht in het zorgoverleg, waardoor de communicatie tussen al deze partijen goed verloopt en afspraken worden nagekomen.

Lees meer over jouw rol als IB’er bij het verkleinen van de kansenongelijkheid.
Ik ben er steeds meer van overtuigd dat er allerlei mooie oplossingen bínnen het onderwijs liggen; docenten, schoolleiders, schoolbestuurders die het anders doen, een oplossing vinden voor een probleem en ervoor gaan. Maar dat die [oplossingen] niet genoeg met elkaar gedeeld worden.

~Hasse, organisator meet-ups

Lesgeven achter raam

Thema 11: goede docenten op de juiste plek.

Hoe trekken we goede leraren aan voor de plekken waar zij het hardst nodig zijn? En hoe houden we ze daar?

Goede docenten zijn keihard nodig op een school waarin veel kansenongelijkheid speelt, maar hoe maak je, als werkgever, zo’n school aantrekkelijk voor nieuwe docenten? Tijdens de meet-up Flevoland zagen we twee inspirerende oplossingen:

  1. docenten in hun kracht zetten en
  2. een goede samenwerkingscultuur

Nieuwe docenten zullen op deze scholen goed ingewerkt moeten worden middels een integraal traject waarin niet alleen het lesgeven centraal staat maar ook het sociale welzijn van je leerlingen. Ook zullen nieuwe docenten niet zomaar losgelaten moeten worden, maar door middel van samenwerking moeten leren hoe collega’s werken aan kansengelijkheid in hun klas. De leerKRACHT aanpak speelt hier goed op in want in dit verandertraject leert het gehele onderwijsteam om kort-cyclisch te werken, samen problemen en oplossingen op te pakken en te werken aan haalbare onderwijsdoelen. Daarnaast werk je via leerKRACHT aan strategisch HRM in het onderwijs. Dit brengt een nieuwe energie in het team waardoor je er weer met zijn allen voor kunt gaan.


Thema 14: de kracht van het team:

Hoe kan een schoolteam elkaar motiveren om te blijven groeien en van elkaar te blijven leren?

In Utrecht kwam men met twee oplossingen.

  1. Leren om feedback te geven en te ontvangen en
  2. kritische partnerschappen binnen en buiten de school.

Ook hierin kan stichting leerKRACHT zich helemaal vinden. Met onze aanpak leer je om feedback op de juiste manier te geven en te ontvangen, en leer je ook hoe en waarom je dat moet doen. Wij stimuleren een open cultuur waarbij men elkaar verder durft te helpen. Een cultuur waarin jij jezelf en je collega’s durft te motiveren om nieuwe dingen uit te proberen.  Door samen lessen te ontwerpen, elkaars lessen te bezoeken en daarop feedback te geven wordt ‘continue verbetering’ een vast onderdeel in je werk. Zo kan ieder teamlid blijven groeien, maar groeit ook het team als geheel. En zo werken jullie samen aan je doelen waarmee je de kwaliteit van onderwijs verhoogt. En als het verminderen van kansenongelijkheid jullie doel is, is dit de manier om dit doel sámen te behalen.

Bekijk het Mirobord voor het visuele verslag van alle meet-ups.

Binnenkort zullen we ook toelichten wat onze aanpak is op de scholen die meedoen met de Klassen scholenworkshop. Op dit moment zijn de eerste 5 van de 25 deelnemende scholen aan de slag met kansenongelijkheid op hun eigen school. Heb je voor die tijd vragen? Ga gerust het gesprek met ons aan!


Wil jij ook een meet-up bijwonen? Je kan je nog aanmelden voor de komende meet-ups van 12, 14, 19, 21 april.