Strategisch HRM-beleid door in te zetten op een verbetercultuur

Verhoog de leeropbrengsten én vergroot het werkplezier