Stichting leerKRACHT: hoe gaat het met ons?

Begin 2013 kregen we een mailtje van Stientje, docent op een van onze pilotscholen. Ze had een naam voor ons bedacht: ‘leerKRACHT’. We waren direct verkocht. Het paste bij een van onze kernwaarden: vertrouwen in de leraar. We zijn nu vier jaar verder en we werken ondertussen met 476 scholen in heel Nederland. Impact zorgt voor onze groei. Leraren en schoolleiders van onze scholen zijn onze ambassadeurs. Maar hoe is het ondertussen met onze stichting? Hoe zijn wij meegegroeid met onze scholen?
De impact die wij willen bereiken op scholen is onze drijfveer en bepaalt de manier waarop wij werken.

1. We hebben één doel en daar blijven we bij

We ondersteunen scholen met het realiseren van een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ en daarmee beter onderwijs. Daar hebben wij een allesomvattende aanpak voor ontwikkeld. Ondanks wekelijkse verzoeken om extra diensten, die op zichzelf vaak hele goede ideeën zijn, willen wij geen afleiding van ons doel.

2. We maken fouten, krijgen feedback, praten daarover en worden er beter van

Elke Dag Samen een Beetje Beter geldt het meest voor onszelf. Omdat we geloven dat dat helpt om onze impact op scholen telkens groter te maken. Onze aanpak en methodiek is de afgelopen jaren enorm verbeterd en verder ontwikkeld. Kijk maar eens naar deze blog over onze 4 grootste fouten.

3. We hebben een sterk team opgebouwd

We werken met een klein centraal team van 10 personen en 45 expertcoaches (totaal 30 fte). Zij begeleiden scholen in heel Nederland scholen. We investeren veel tijd in het ontwikkelen van onze mensen. Zij maken immers het verschil op de scholen. Bovendien opereren zij in teams, omdat we weten dat professionals samen meer kunnen dan alleen.
We maken onze eigen keuzes, houden onze eigen broek op en willen dat kosten geen belemmering voor deelname zijn.

4. Wij houden onze kosten zo laag mogelijk

We willen onder  €500,- per leraar uitkomen. Dat is het jaarlijkse budget dat elke leraar heeft voor professionalisering. Hoe doen we dat? Door onze mensen (inclusief het bestuur) nooit meer dan een lerarensalaris te betalen. Ook onze onkosten houden we laag: we zijn simpel behuisd, fora houden we op scholen en bedrijven die we bezoeken en die ons helpen doen dit geheel belangeloos.

5. We zijn volledig onafhankelijk

Onze pilotscholen vroegen we in 2012-2013 geen bijdrage. We werkten met vrijwilligers. In de jaren daarna zijn we bijdrages van scholen gaan vragen die nog niet kostendekkend waren omdat we het programma nog aan het ontwikkelen waren. We losten onze opstartverliezen op met inzet van vrijwilligers en met subsidies en giften. Vanaf komend schooljaar vragen we scholen een financiële bijdrage die kostendekkend is voor het uitvoeren van het programma op de scholen. Voor nieuwe verbeteringen en het verder ontwikkelen van ons online platform zoeken we naar subsidies en giften.

6. Wij zijn een stichting met een ANBI-status

We hebben geen winstoogmerk. Een ANBI-status vereist dat je minimaal 90% van je inkomsten aan het goede doel uitgeeft en dat je nooit vermogen mag onttrekken uit de stichting. Onze inkomsten gaan voor 100% naar beter onderwijs. Op onze website staan al onze jaarverslagen die dit laten zien.
Kritisch blijven en open staan voor veranderingen is ons op het lijf geschreven.

7. We hebben een actieve Adviesraad met leraren en schoolleiders die ons scherp houdt

Zij komen drie keer per jaar samen onder leiding van docent Arjan van der Meij en staan ons met raad en daad terzijde. Zo hielpen ze ons na onze start in het MBO om onze aanpak geschikt te maken voor teams die in grote ROCs opereren.

8. We laten ons extern de maat nemen en maken het resultaat publiek

We lieten onze impact op scholen in 2013-2014 onafhankelijk vaststellen door de Universiteit van Utrecht. In 2016 deed het Kohnstamm instituut nog een onderzoek. De Universiteit van Utrecht start in samenwerking met Oberon nu een groot onderzoek onder honderden van onze scholen. Dat gebeurt op ons verzoek omdat we daarvan willen leren. Net als bij de vorige onderzoeken, maken ze alle resultaten publiek.
Mocht je na het lezen van deze 8 punten suggesties voor ons hebben dan horen we die graag. Mail ons naar info@stichting-leerkracht.nl of neem contact op via Facebook, Twitter of LinkedIn.

 

kernwaarden

Onze kernwaarden