Werkt leerKRACHT eigenlijk wel? 3 invalshoeken om de impact van onze aanpak te beoordelen

Met de leerKRACHT-aanpak leren leraren van elkaar en maken ze samen met hun leerlingen elke dag het onderwijs een beetje beter. Er doen al zo’n 750 scholen in heel Nederland mee met leerKRACHT. Dat is bijna 1 op de 10 scholen in ons land. Waarom doen zij dat? Wat voor impact bereiken zij? Werkt de leerKRACHT-aanpak eigenlijk wel? In dit verhaal drie verschillende invalshoeken die helpen deze vraag te beantwoorden.

1. Internationaal onderzoek vormt de basis voor onze aanpak

Twee onderzoeken die het cruciale belang van een professionele cultuur op scholen voor het onderwijs aantonen zijn en aan de basis van de leerKRACHT-aanpak staan:

 • McKinsey
  Uit dit rapport, blijkt dat landen die er wél in slagen om hun onderwijs te verbeteren zoals Singapore, Zuid-Korea, Polen en Finland, dat doen door te investeren in de kwaliteit van leraren, in een professionele cultuur op school.
 • OECD
  Pagina 11 t/m 13 van dit rapport benadrukt het belang van professionele ontwikkeling en samenwerking op scholen voor Nederland.

2. Onderzoek naar de impact van leerKRACHT

Er zijn de afgelopen jaren meerdere onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd of net gestart naar onze impact op scholen:

 • Universiteit van Utrecht (2014)
  Dit onderzoek werd gedaan onder circa 40 deelnemende basisscholen en middelbare scholen in het schooljaar 2013-2014 en het effect werd gemeten 6 maanden na de start met leerKRACHT. De onderzoekers concluderen dat de cultuur op basisscholen significant verandert qua onderwijspraktijk, onderzoek en de rol van de schoolleiding op de werkvloer. Op de (veel grotere) middelbare scholen is er een significante maar kleinere verandering meetbaar, terwijl daar de uitrol van leerKRACHT nog in volle gang is. Voor een samenvatting van hun conclusies en een link naar het volledige rapport klik hier.
 • Kohnstamm Instituut (2016)
  Dit was een diepteonderzoek bij een klein aantal middelbare scholen en besloeg een langere periode van de start met leerKRACHT tot de effectmeting (2 tot 3 jaar). Kohnstamm concludeert dat leerKRACHT bijdraagt aan kennisontwikkeling en kennisdeling van docenten en een positieve invloed heeft op het onderwijs. Voor een samenvatting en een link naar het rapport klik hier.
 • Universiteit van Utrecht (2017-2021)
  Dit onderzoek – betaald met een donatie van het ministerie van Onderwijs – is net gestart. Het wordt gehouden onder 300 scholen gedurende 3 jaar deelname aan leerKRACHT. Zie hier de aankondiging van dit onderzoek door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

3. Brede adoptie van leerKRACHT

De onderwijssector staat al jaar en dag bekend als taai met veel mislukte top-down initiatieven. We zien echter dat een aanpak als leerKRACHT die tot echte impact op school leidt, wél snel wordt geadopteerd en breed ondersteund.

 • Groei van 15 naar ruim 600 scholen in 5 jaar
  We zijn nu actief op een kleine 10% van alle scholen in Nederland (ca. 7.000 in totaal). En dit met een aanpak die 1,5 tot 2 uur per week van alle leraren op school vergt, terwijl het onderwijs bekend staat om haar hoge werkdruk en de hoogste burn-out ratio heeft van alle bedrijfstakken in Nederland. Desondanks kiezen leraren met hun school voor deelname aan leerKRACHT, omdat ze enthousiaste verhalen horen van deelnemende scholen. Wat horen zei hen vertellen? Dat de leerKRACHT-aanpak hen meer werkplezier geeft, de leerlingen meer betrokken en dat het onderwijs merkbaar en meetbaar verbetert.
 • Het ministerie en de onderwijsinspectie doen mee
  Via de wet is geregeld dat scholen gecontroleerd worden op basiskwaliteit en – vanaf augustus 2017 – ook op verbetercultuur (dat laatste is wat leerKRACHT helpt te creëren). Bovendien zijn het ministerie van onderwijs en de onderwijsinspectie zelf aan de slag gegaan met een verbetercultuur. Geïnspireerd door de impact die zij zagen op leerKRACHT-scholen zijn de afgelopen jaren tientallen teams met leerKRACHT gestart.
 • 20 topbedrijven ondersteunen ons ‘om niet’
  We gaan elk jaar met zo’n 1.000 leraren en schoolleiders bij bedrijven op bezoek om te leren van hun verbetercultuur, zoals Albert Heijn, Philips, TomTom en ING. Zij maken deze bezoeken mogelijk omdat zij scholen en hun leerlingen eenzelfde impact gunnen die zij zelf ervaren met ‘continu verbeteren’ in hun eigen bedrijf.

Al deze ‘bewijsvoering’ ten spijt, als je echt wilt weten of leerKRACHT werkt, dan heb ik ??n tip voor je: ga gewoon kijken op een school die meedoet, vraag het hun leraren, schoolleider en leerlingen. Je kunt hen zelf vragen wat zij ervaren, ze staan allemaal op onze website en tientallen zetten hun deuren open om andere scholen te ontvangen. Ga je daar kijken dan weet je het snel genoeg. Succes!