oudergesprek

In gesprek met schooldirecteur of een leraar?

5 praktische tips om dit gesprek aan te gaan zodat iedereen er beter van wordt

Je ziet als ouder dat het beter kan met je kind op school, maar je vindt het lastig om het gesprek daarover met de leraar of de schoolleider aan te gaan. Wat kun je doen om het gesprek aan te gaan op zo’n manier dat iedereen er beter van wordt? Hier vind je vijf praktische tips.

1. Ga niet alleen

Een gesprek met de school kan spannend, verwarrend en emotioneel zijn. Soms spreek je als ouder met een aantal onderwijsprofessionals tegelijkertijd. Dan is het fijn als je daar niet alleen zit. Je voelt je dan gesterkt, er is een paar extra oren dat meeluistert of iemand die wat meer emotionele afstand kan nemen van het gesprek.

Je mag als ouder altijd iemand meenemen. Dat kan een expert zijn zoals een logopedist of fysiotherapeut, maar ook de buurvrouw of opa of oma.

2. Bereid je goed voor

Bij belangrijke gesprekken met school is het raadzaam om voorbereid te gaan. Zo kom je niet voor verassingen te staan en weet je zeker dat het gesprek oplevert wat jij wilt.

Schrijf eventuele vragen van te voren op papier en bedenk duidelijk wat je zelf uit het gesprek wilt halen of wilt zeggen. Hierdoor kan het besprek beter verlopen en weet je zeker dat je niks belangrijks vergeet.

Ook is het goed om tijdens het gesprek mee te schrijven en om gemaakte afspraken zelf ook op te schrijven, zodat daar later geen verwarring over ontstaat.

Gesprek leraren

3. Geef feedback op basis van feiten

Hoe deel je jouw feedback op zo’n manier dat de school jouw betrokkenheid ziet als steun en niet als bemoeienis? Dat doe je door feedback te geven op basis van feiten. Niet door je mening te delen over hoe het anders moet. Jouw mening kunnen leraren immers afdoen als ‘wat weet die ervan?’ Maar als je feiten deelt, dan kan niemand daaromheen.

Wat bedoelen we met feiten? Je geeft dan feedback op basis van wat je ziet gebeuren en wat het effect daarvan is op jouw kind of op jou als ouder. Bijvoorbeeld: ‘Mijn zoon komt thuis en kan mij niet uitleggen wat voor huiswerk hij heeft. Daardoor weet ik niet zo goed of ik kan helpen.’

Nadat je op deze manier een feit gedeeld hebt houd je je mond dicht en wacht je rustig af. Door de leraar zelf na te laten denken is de kans veel groter dat hij of zij iets met jouw input gaat doen. Bekijk deze video die uitlegt hoe je op een prettige manier feedback kunt geven aan een leraar.

4. Maak het klein en vier successen

Bij het inzetten van verbetering moet je niet te veel tegelijk willen. De verleiding is om grote stappen te zetten: ‘het moet allemaal anders met mijn kind’. Maar daar schrikken leraren van. Ze hebben immers al zoveel te doen. En ze weten niet of wat jij wilt, gaat werken.

Zet daarom in op een makkelijk haalbare verbetering. Hoe? Stel samen met de leerkracht en je kind een klein doel op. Dus niet ‘we gaan de studiehouding van Casper verbeteren’. Dat is te groot. Neem eerst één onderdeel van die studiehouding zoals ‘Casper heeft het huiswerk voor rekenen elke dinsdagavond af’.

Zo’n klein tussendoel helpt om gericht bezig te zijn en geeft snel resultaat. Binnen een paar weken al. Wat doen jullie als een doel gehaald hebt? Succes vieren! Niets werkt zo motiverend als samen even stilstaan bij wat jullie al bereikt hebben. Benoem het succes en complimenteer de leraar en jouw kind daarmee. En daarna kunnen jullie weer met een nieuw, klein doel verder gaan.

5. Betrek andere ouders, samen sta je sterker

Betreft het een probleem dat niet alleen jouw kind ervaart, maar andere kinderen ook? Betrek dan andere ouders om samen feedback aan de school te geven. Dat kan met de medezeggenschapsraad (MR) of de ouderraad. Je kunt dat doen door in gesprek te gaan met de schoolleider, maar wat jullie bespreken bereikt dan niet altijd de leraren.

Wil je dat leraren écht aan de slag gaan met jullie feedback? Organiseer dan een ‘ouder-arena’. Dat is een gespreksvorm waarin één van de leraren in een kringetje met ouders in gesprek gaat, terwijl de rest van het lerarenteam om hen heen zit en meeluistert.

Klinkt gek? Op duizend Nederlandse scholen luisteren leraren op deze manier in leerlingen-arena’s naar wat hun leerlingen te vertellen hebben over het onderwijs. Dat motiveert de leraren enorm. Ook met ouders werkt dat. We weten uit ervaring dat leraren het prettig vinden als jullie in deze gespreksvorm respectvol feedback geven. Lees bijvoorbeeld het verhaal van De Kweekvijver.

Deze informatie is met zorg samengesteld door Ouders & Onderwijs in samenwerking met Stichting leerKRACHT.

We horen graag van je of je de tips bruikbaar vind en hebt kunnen toepassen. Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan vooral contact op. Wij gaan graag het gesprek aan met jouw school om het onderwijs op duurzame wijze te verbeteren.

Ga met een Expertcoach in gesprek als je hiervoor de mogelijkheden wilt verkennen.