ikc

IKC Integraal Kind Centrum

Veel IKC’s hebben de wens om nog meer te halen uit de samenwerking tussen kinderopvang, voor- tussen- en naschoolse opvang, peuterspeelzaal en school. Hoe doe je dat? In dit artikel vertellen we hoe je als IKC de methodiek van leerKRACHT gebruikt om inhoudelijke samenwerking op te zetten.
doorloopjes uitleggen en voordoen

Uitleggen & voordoen

Het overbrengen van (nieuwe) lesstof aan leerlingen tijdens een les zou de corebusiness van jou als leraar moeten zijn. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van woordenschat, het aanleren van begrippen en concepten, het overbrengen van kennis en het aanleren van vaardigheden. Het is hierbij van belang te kijken naar wat jij doet tijdens de instructie van deze lesstof.
Verandercoach Ingrid CPOW

‘Als er sleur binnensluipt, verliest ook een goede methodiek z’n kracht’

Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland CPOW startte acht jaar geleden met leerKRACHT. Intussen werkt de hele stichting met de methodiek, zowel de zestien scholen als het directieoverleg als het bestuurskantoor. Lees de ervaring van twee verandercoaches.
beeldbegeleiden beeldcoachen

Beeldcoachen

De meest effectieve manier om als leraar beter te worden, is naar je eigen leerkrachtvaardigheden kijken en deze in kleine stapjes verbeteren. Dat kan via lesbezoek met een collega of via beeldcoaching aan de hand van video-opnames. Wat maakt beeldcoaching nu zo krachtig en wat kunnen we daarvan leren?
mbo horizon kwaliteitsverbetering

Inspectierapport gaf het beslissende zetje

Het team van de mbo-opleiding tot bedrijfsadministrateur van het Horizon College in Alkmaar werkte hard aan kwaliteitsverbetering – met succes. Lees hoe zij de kwaliteit van het mbo onderwijs verbeterden.
feedback

Feedback in je team

Hoe geef je effectieve feedback van en aan je collega’s en hoe doe je dat op een veilige én leerzame manier? In dit artikel lees je meer!
instrumenten leerKRACHT

Home

Met leerKRACHT hebben leraren meer werkplezier en minder werkdruk, leerlingen raken meer betrokken en de onderwijskwaliteit verbetert. Ervaar het zelf!
Het Directie programma

Verbetercultuur – voor in de hele onderwijsstichting

Een verbetercultuur door de hele onderwijsstichting heen, bij alle scholen en ook op directie- en stafniveau werkt het beste. Lees de ervaringen van (school)besturen
retrospective

Retrospective

Als je als team écht verbeterstappen wilt maken, sta dan naast resultaat en inhoud, ook stil bij het ‘het proces’. En bespreek dit in een vaste ritmiek.