samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 over de leerKRACHT-methodiek

Dit samenwerkingsverband passend onderwijs werkt sinds het begin van schooljaar 2020-2021 met de methodiek van Stichting leerKRACHT.
doorloopjes

Doorloopjes.nl

Op Doorloopjes.nl vind je praktische handvatten uit onderwijsonderzoek. Je bereikt meer met je leerlingen als je een verbetercultuur op school combineert met evidence informed onderwijs in de klas. Je maakt dan gebruik van inzichten uit de onderwijswetenschap. Onderwijsonderzoek biedt geen keurslijf, maar ondersteunt en versterkt je professionaliteit als leraar. Zo kun je het beste doen wat werkt voor jouw leerlingen, voor wat jij wil bereiken, op een manier die bij jou past.
Primair onderwijs

Kwaliteitsverbetering in het po

Door samen het onderwijs te verbeteren in het po, stap voor stap, bereiken leraren meer met hun leerlingen én neemt het werkplezier toe.
mbo

Kwaliteitsverbetering in het mbo

Er is een bewezen aanpak die ervoor zorgt dat mbo-teams samen het onderwijs verbeteren. Waarom is een verbetercultuur nodig en wat levert het op?
leerlingen

Leerrendement van leerlingen verhogen

In ons artikel lees je hoe je leerlingen kan betrekken en motiveren om zo samen het leerrendement van de leerlingen te verhogen.
onderwijsachterstanden aanpakken en het nationaal programma onderwijs NPOnderwijs

Nationaal Programma Onderwijs: maximaal effect met 3 interventies

Hoe bereik je maximaal effect met het Nationaal Programma Onderwijs? De oplossing ligt bij interventies, die binnen de schaarse tijd van leraren het meeste opleveren. Welke interventies zijn dit en hoe boek je als team resultaat?
vso

Kwaliteitsverbetering op VSO-school Berg en Bosch

Door aan onderwijsdoelstellingen en schoolontwikkeling te werken kon VSO-school Berg en Bosch samen bergen verzetten. Lees het hele artikel.
strategisch HRM beleid onderwijs

Strategisch HRM-beleid

Een strategisch HRM-beleid zet in op een verbetercultuur. Verhoog de leeropbrengsten én vergroot het werkplezier. Lees meer!
verandercoach

Verandercoaches

Maak de leerKRACHT aanpak duurzaam in jouw organisatie door de inzet van verandercoaches.