Hoe regel je snel, effectief en goed onderwijs op afstand?

Vinden bij jullie op school steeds meer activiteiten noodgedwongen weer (tijdelijk) online plaats? En willen jullie toch graag verbinding blijven houden, informatie delen en doelgericht verbeteren?

Lees dan nu deze praktische handvatten voor scholen!

afstandsonderwijs

Afstandsonderwijs verbeteren

Als je online lesgeeft, vergt dat veel van jou en jouw leerlingen. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je verbinding houdt met je leerlingen en dat ze gemotiveerd blijven? Er is gelukkig steeds meer bekend over wat wel en niet werkt bij afstandsonderwijs. Als je deze kennis gebruikt én daarbij ook nog samenwerkt met een collega, dan verhoog je de kwaliteit van jullie online lessen. In deze blog lichten we toe hoe je dat doet.
digitaal bord in Excel

Een krachtig en effectief team in tijden van Corona

Iedere school heeft er nu mee te maken. Corona is in volle gang. Dit maakt dat teamleden geregeld thuis moeten blijven. Met een team deels op school en deels thuis is het lastig werken. Hoe zorg je dan toch dat je samen blijft optrekken? Dat je contact houdt met elkaar in deze lastige tijd, dat je samen prioriteiten stelt en elkaar helpt?
online faciliteren

Handige tools om online coöperatief samen te werken (tijdens werksessies)

Bij leerKRACHT ondersteunen we onze werkvormen vaak met post-its plakken en schrijven op flappen. Ook online wil je zoveel mogelijk met elkaar aan de slag en voorkomen dat het alleen een luistersessie wordt. Het voordeel van online bijeenkomsten, is dat je ook tegelijkertijd met elkaar kunt werken in een zelfde document en dat je daardoor direct wat is besproken kunt vastleggen.
online faciliteren

Online faciliteren: wat werkt nu écht?

Na een jaar online sessies faciliteren, voor en met scholen, hebben we veel geleerd. Wat werkt wel en niet? Onze bevindingen in de vorm van acht tips.

Hoe houd je verbinding met leerlingen in deze coronatijd?

In Corona tijd is zicht hebben op hoe het met je leerlingen gaat, belangrijk. Hoe doe je dat als afstand houden de norm is? Lees deze blog voor tips

Hoe ervaren leerlingen het onderwijs in coronatijd?

Hoe kunnen we optimaal samen leren in de anderhalvemetersamenleving? Hoe is dat eigenlijk voor leerlingen en welke verbeterideeën hebben zij?
retrospective

Wat loopt goed en wat kan beter? Doe een korte, energieke retrospective

Tips om als schoolteam (op afstand) je successen te vieren!

Lesbezoek en gezamenlijk lesontwerp in coronatijd

Hoe doe je gezamenlijk lesontwerp en feedback in deze hectische tijd. We bieden vier handvatten voor online, offline en hybride situaties

Meedoen met leerKRACHT? Hoe maak je die keuze (in deze gekke tijd)?

Meedoen met leerKRACHT? Hoe maak je die keuze in deze tijd? Het Hyperion Lyceum vertelt over hun traject en waarom zij juist nú voor leerKRACHT hebben gekozen.