Flipping the classroom?


Flipping the classroom? Vier instrumenten om het samen met collega’s en leerlingen tot een succes te maken!


Read more

Verbetercultuur volgens de Paulus-methodiek


De Paulusschool heeft de leerKRACHT-aanpak zo aan de eigen behoeften aangepast, dat de school nu spreekt over de Paulus-methodiek. Lees hier hun verhaal


Read more

Burgerschapsvorming complex?


Als leraar aan de slag met burgerschapsvorming? We geven drie instrumenten waarmee de leerling, de leraar en het onderwijs geholpen zijn.


Read more

De diverse borden van OBS Jules Verne


Stel je voor dat de groepsgesprekken veel minder tijd kosten. Dat plannen niet ongebruikt in een lade belanden. Of dat je bij zorgleerlingen kijkt naar de mogelijkheden in plaats van naar de problemen. Op OBS Jules Verne in Hoorn is het gelukt. Hier lees en zie je hoe ze dat doen.


Read more


Leerlingen die de leiding nemen in het zorgoverleg – kan dat?


Helaas zijn er leerlingen die thuis in schrijnende situaties leven: situaties van verwaarlozing, mishandeling of misbruik. Voor hen is school vaak een veilig heenkomen. Maar ook een plek waar volwassenen hen helpen. Dit is het verhaal van zo?n plek, een school in Rotterdam, de Tuimelaar.


Read more