Samen praktisch aan de slag met jullie schoolambities

Zelf starten met leerKRACHT-instrumenten, ook als je niet meedoet aan ons programma

Als team hebben jullie enorme ambities met jullie leerlingen. Maar voor je het weet word je opgeslokt door allerlei regelzaken, toetsplanningen, nakijkwerk en vergaderingen. Hoe zorg je voor ruimte om aan de slag gaan met onderwerpen die jullie écht belangrijk vinden? Met meer dan 1.000 scholen die met leerKRACHT werken, hebben we daarvoor een aanpak ontwikkeld. Uit die aanpak vind je hier een selectie van 4 instrumenten, waar elk schoolteam op elk moment van het jaar mee aan de slag kan.

Op scholen (en daarbuiten) zijn we geneigd om een vergadering in te plannen als we aan de slag willen met een bepaald onderwerp. Soms wordt er rondom een specifiek onderwerp een werkgroep in het leven geroepen. En hoewel dat actiever klinkt, plannen ook zij vaak vergaderingen in. En zo vult je agenda zich al snel met allerlei overleggen. In het beste geval resulterend in actielijsten, maar die acties wijzen we vaak toe aan individuen. In sommige gevallen is dat prima en efficiënt, als het gaat om praktische acties zoals een bestelling plaatsen, een brief de deur uitdoen of een telefoontje plegen. Maar als het gaat om jullie onderwijsinhoudelijke thema’s, dan wil je daar niet over vergaderen of het bij één persoon neerleggen, je wil daar samen mee aan de slag. Dat wil zeggen: het onderwerp uitdiepen, uitproberen in de les, het effect evalueren, bijstellen, et cetera. Kort gezegd: doen.

En daar komen de 4 leerKRACHT-instrumenten om de hoek kijken. Ze helpen jullie om de stap te zetten van ‘praten over’ naar ‘ermee aan de slag’. Niet alleen, maar samen.

 1. Bordsessie: effectief overleg over onderwijs. 
  Het verbeterbord is een gestructureerde werkwijze om in 15 minuten efficiënt en effectief te overleggen over onderwijsverbeteringen. Op het verbeterbord worden de doelen en acties in beeld gebracht. Hierdoor wordt het eigenaarschap en de betrokkenheid van leraren verhoogd, wat leidt tot nog beter onderwijs en onderlinge saamhorigheid. Lees meer over de bordsessie
  Verbeterbord
 2. Gezamenlijk lesontwerp: samen lessen beter maken. 
  Hierbij helpen collega’s elkaar bij het vormgeven van goede lessen. Gezamenlijk lesontwerp kan gekoppeld worden aan de doelen op het verbeterbord. Met iemand anders nadenken over een uitdaging is niet alleen leuker, maar we weten dat je zo ook tot betere oplossingen en inzichten komt. Het helpt om te verbeteren en om te blijven leren. Lees meer over gezamenlijk lesontwerp
 3. Feedback leerlingen: input om je lessen te verbeteren én leerlingbetrokkenheid verhogen. 
  Feedback is een krachtig instrument om je eigen handelen te verbeteren of bevestigd te worden in dat wat je doet. En aangezien jouw leerlingen je dagelijks bezig zien, is het logisch om aan hen feedback te vragen. Dit kan op verschillende, laagdrempelige manieren, met leerlingen van alle leeftijden. Lees meer over leerlingfeedback
 4. Retro met het team: evalueren én verbeteracties bepalen
  De retrospective is een werkvorm waarmee je met het team terugkijkt op een periode van samenwerken. Door zowel successen als problemen te benoemen, krijgen jullie gezamenlijk inzicht in wat goed gaat en wat nog beter kan, om vervolgens verbeteracties te formuleren. Zo blijf je continu de manier van samenwerken verbeteren. Lees meer over de retrospective.

Veel teams doen ‘gezamenlijk lesontwerp’ direct na de bordsessie. Ze plannen wekelijks 1,5 uur in, startend met de bordsessie en vervolgens gaan ze met elkaar aan de slag met hun lespraktijk. Dat kan dus gezamenlijk lesontwerp zijn, het uitvoeren van een retro of oppakken van acties die op het verbeterbord staan.

Met het materiaal dat we aanreiken op onze website, kun je zelf aan de slag met de hierboven genoemde leerKRACHT-instrumenten. Misschien heb je daar als team voldoende aan. Het kan ook zijn dat je verdere verdieping zoekt, inspiratie nodig hebt om deze manier van werken duurzaam in te zetten of er gewoon eens over wil sparren. Aarzel dan niet om contact op te nemen. En ook als je volgend schooljaar wil starten in het programma van leerKRACHT, kun je nu alvast met bovenstaande aanwijzingen aan de slag. Het is nooit te laat, maar zeker ook niet te vroeg om eerste stappen te zetten naar een professionele cultuur waarin leraren samen, met leerlingen, het onderwijs steeds beter maken.

leerKRACHT logo

leerKRACHT logo

Wil je over je één van deze instrumenten met ons in gesprek?

Neem contact met ons op