Samen werken aan nóg beter onderwijs


Meer werkplezier voor jou en je team en een grotere betrokkenheid van studenten en leerlingen


Ontdek wat leerKRACHT voor jouw school kan betekenen


leerKRACHT helpt je deze onzekere tijd door!

Nu, meer dan ooit, heb je elkaar nodig op school. Met leerKRACHT creëer je een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. Waarmee je als leraren intensief samenwerkt en met je leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbetert. Dat helpt, bijvoorbeeld door:

  • Gericht werken aan korte termijn doelen, waarmee je in kunt spelen op snel veranderende omstandigheden
  • Fijner samenwerken in (online) teams, waardoor je iedereen aangehaakt houdt, ook als het moeilijk is
  • Meer met elkaar uitwisselen over (online) lessen, waardoor je meer bereikt met je leerlingen

De LEERkracht aanpak

De leerKRACHT-aanpakleerKRACHT is gebaseerd op lessen uit de beste onderwijssystemen ter wereld en onderwijsonderzoek in Nederland


Onze aanpak maakt gebruik van ervaringen van bedrijven en ziekenhuizen met een cultuur van continu verbeteren


Onderzoek Universiteit Utrecht laat zien dat op leerKRACHT-scholen in 1 jaar een lerende cultuur ontstaat. Zij kennen geen programma dat zo snel en zo veel resultaat oplevert


896 scholen raakten enthousiast door verhalen van deelnemende scholen

leerKRACHT werkt. Dit is het bewijs:


"We hebben het met het team weer over de dingen die er echt toe doen in het onderwijs. En doordat leerlingen mee mogen denken wordt hun betrokkenheid vergroot"

David KatuinDe Bron Marum

"Geen inefficiënte vergaderingen meer. Docenten zijn blij omdat zij meer effectiviteit ervaren en collega's mogelijkheid zien om meer in te brengen in het team. Leerlingen merken nu dat ze serieuzer genomen worden, dat er meer gevraagd wordt naar hun feedback."

Sebastian BlanckUniC Utrecht

"Ik zat tegen het einde (ga bijna met pensioen) toen ze met leerKRACHT kwamen. Ik dacht ‘jeetje, moet dit nou ook nog’. Maar ik kwam erachter dat ik er nog zoveel uit kan halen. Ik word geïnspireerd door mee te denken over vernieuwende vormen van onderwijs."

Lia AkerboomROC Midden Nederland