Met leerKRACHT werk je samen aan nóg beter onderwijs

Gericht werken

Werk gericht aan korte termijn doelen, om in te spelen op snel veranderende omstandigheden.

Een hecht team

Vorm samen een hecht team, waardoor iedereen aangehaakt blijft, ook als het moeilijk is.

Met elkaar uitwisselen

Met elkaar uitwisselen over (online) lessen, waardoor je meer bereikt met je leerlingen.

Versterken van lespraktijk

Samen kijken welke handvatten onderwijsonderzoek biedt voor het versterken van jullie lespraktijk.

Beter onderwijs. Voor jullie leerlingen. Voor meer werkplezier.

Wil je werken aan verbetering van het onderwijs op jouw school? Maar zit je week vol met lesgeven, vergaderingen en dingen die moeten?

Neem dan samen het heft in handen. Als team bepalen jullie wat je wel en niet doet. Jullie vak staat centraal. Samen werk je aan de lespraktijk.

De leerKRACHT-aanpak

leerKRACHT is gebaseerd op lessen uit de beste onderwijssystemen ter wereld en onderwijsonderzoek in Nederland.

bedrijfsbezoek

Onze aanpak maakt gebruik van ervaringen van bedrijven en ziekenhuizen met een cultuur van continu verbeteren.

Onderzoek Universiteit Utrecht laat zien dat op leerKRACHT-scholen in 1 jaar een lerende cultuur ontstaat. Zij kennen geen programma dat zo snel en zo veel resultaat oplevert.

Meer dan 1.000 scholen raakten enthousiast door verhalen van deelnemende scholen.

Het Nationaal Programma Onderwijs

In de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs met bewezen effectieve interventies is de verbetercultuur opgenomen. Daarom geeft het ministerie je de mogelijkheid het NPO-geld voor leerKRACHT in te zetten.

Daar zijn 3 redenen voor:

  • Meer leerwinst voor leerlingen
  • Effectiever werken als team aan vertragingen en
  • Meer werkplezier met je team

Lees meer: Jullie NPO-plan: kies je alleen voor aanpakken van vertragingen of voor duurzame schoolontwikkeling?

Je vindt leerKRACHT in het…

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Beroepsonderwijs

leerKRACHT werkt. Dit ervaren deelnemers:

We hebben het met het team weer over de dingen die er echt toe doen in het onderwijs. En doordat leerlingen mee mogen denken wordt hun betrokkenheid vergroot.

Geen inefficiënte vergaderingen meer. Docenten zijn blij omdat zij meer effectiviteit ervaren en collega’s mogelijkheid zien om meer in te brengen in het team. Leerlingen merken nu dat ze serieuzer genomen worden, dat er meer gevraagd wordt naar hun feedback.

Ik zat tegen het einde (ga bijna met pensioen) toen ze met leerKRACHT kwamen. Ik dacht ‘jeetje, moet dit nou ook nog’. Maar ik kwam erachter dat ik er nog zoveel uit kan halen. Ik word geïnspireerd door mee te denken over vernieuwende vormen van onderwijs.

Wil je meer weten?

Vraag een gesprek aan

Een van onze expertcoaches gaat in gesprek om antwoord te geven op jullie vragen.

webinar

Webinars

Het NPO en hoe je echt resultaat boekt als je weinig tijd hebt.

Ervaringen van andere scholen

Deze scholen werken al met de leerKRACHT methodiek.

Waarom doet leerKRACHT dit?

Wij zijn een goededoelenstichting die leraren en docenten meer werkplezier en betrokken leerlingen gunt. Dat zij in hechte teams samen met collega’s gaan voor het best mogelijke onderwijs. We weten dat hun vakmanschap de kwaliteit van het onderwijs bepaalt en dat wanneer docenten ván en mét elkaar leren, de leerlingen beter onderwijs krijgen.

We ondersteunen schoolleiders en hun docententeams om een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te creëren. We doen dat met een team van gepassioneerde en ervaren mensen die samen met de scholen een beweging wil creëren waar met plezier gewerkt wordt aan nog beter onderwijs in Nederland.

Het verhaal achter leerKRACHT

Verteld door initiatiefnemer Jaap Versfelt

Onderwijsthema’s in de kennisbank

Zoek je meer diepgang rondom een bepaald aspect van continu verbeteren? Ben je benieuwd hoe je leerKRACHT specifiek kunt inzetten voor een bepaald didactisch concept? Of wat leerKRACHT kan betekenen als je een specifieke rol hebt in het onderwijs zoals IB-er of HR-medewerker?

Raadpleeg onze Kennisbank met meer dan 50 artikelen met praktische tips, achtergronden en doorverwijzingen rondom verschillende onderwijsthema’s, zoals:

Het laatste nieuws

schoolleider

Mentoring voor schoolleiders

Ben jij een schoolleider, (adjunct)directeur, (con)rector of teamleider op een school die het leerKRACHT-programma heeft doorlopen? Honderd leidinggevenden uit het bedrijfsleven (oa Rabobank, Tata Steel, Philips, Interpolis) willen met jou willen uitwisselen over continu verbeteren. Je bent van harte welkom in ons (kosteloze) mentoring-programma.
doorloopjes uitleggen en voordoen

Uitleggen & voordoen

Het overbrengen van (nieuwe) lesstof aan leerlingen tijdens een les zou de corebusiness van jou als leraar moeten zijn. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van woordenschat, het aanleren van begrippen en concepten, het overbrengen van kennis en het aanleren van vaardigheden. Het is hierbij van belang te kijken naar wat jij doet tijdens de instructie van deze lesstof.
aan de slag

Samen praktisch aan de slag met jullie schoolambities

Hoe kan je zelf starten met leerKRACHT-instrumenten, ook als je niet meedoet aan leerKRACHT? Je vindt hier een selectie van 4 instrumenten uit onze aanpak, waar elk schoolteam op elk moment van het jaar mee aan de slag kan.
Verandercoach Ingrid CPOW

‘Als er sleur binnensluipt, verliest ook een goede methodiek z’n kracht’

Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland CPOW startte acht jaar geleden met leerKRACHT. Intussen werkt de hele stichting met de methodiek, zowel de zestien scholen als het directieoverleg als het bestuurskantoor. Lees de ervaring van twee verandercoaches.