Wat kunnen deelnemende scholen in hun communicatie naar ouders vertellen over leerKRACHT?

We krijgen steeds vaker de vraag van scholen die met leerKRACHT werken wat ze kunnen gebruiken in hun communicatie naar ouders. Onderstaande tekst en evt video kunnen scholen in hun nieuwsbrief, de schoolgids of op hun website gebruiken.
Onderwijsinspectie: Hoe realiseren we hogere leerresultaten?

Wat kunnen de miljarden uit het coalitieakkoord betekenen voor ons onderwijs en de leerling?

“Iedereen in Nederland verdient een goed bestaan en moet mee kunnen doen.” Zo begint de paragraaf over onderwijs in het regeerakkoord. Wat biedt dit regeerakkoord voor de ontwikkeling en kansen van leerlingen? Potentieel veel, maar na 15 jaar mismanagement is het de vraag of die mogelijkheden gepakt gaan worden. Waarom is dat zo en wat kan de nieuwe minister van onderwijs hieraan doen?
St Willibrordus Schiedam bordsessie leerKRACHT

Medezeggenschapsraad

Zit jij als ouder in de ouderraad of MR? Dan voel je je betrokken bij het onderwijs van jouw kind. Maar hoe goed is het onderwijs op jouw school? Lees meer!
leerlinggericht werken

Effectieve leerlingbesprekingen

4 praktische voorbeelden van een leerlingbespreking waar minder vergaderd wordt en meer bereikt wordt!
oudergesprek

In gesprek met schooldirecteur of een leraar?

Je ziet als ouder dat het beter kan met je kind op school, maar je vindt het lastig om het gesprek daarover met de leraar of de schoolleider aan te gaan. 5 tips!
schoolkeuze

Schoolkeuze vo

De schoolkeuze kan bepalend voor de toekomst van je kind zijn. Overdreven? Nee. In dit blog 3 valkuilen en 3 tips om een goede school te kiezen!
thuisonderwijs

Hulp voor ouders en kinderen: geef aandacht en structuur via een bordsessie

Deze blog biedt tips voor ouders om met een fysiek planbord hun kinderen en zichzelf te helpen om rust en regelmaat te creëren.

Formatief handelen

Aan de slag met formatief handelen? 3 praktische tips waarmee je samen met collega's en leerlingen stap voor stap bouwt aan formatief handelen.

Burgerschapsvorming

Aan de slag met Burgerschapsvorming? We geven drie praktische instrumenten om burgerschapsvorming dagelijkse handen en voeten te geven!