beeldbegeleiden beeldcoachen

Beeldcoachen

De meest effectieve manier om als leraar beter te worden, is naar je eigen leerkrachtvaardigheden kijken en deze in kleine stapjes verbeteren. Dat kan via lesbezoek met een collega of via beeldcoaching aan de hand van video-opnames. Wat maakt beeldcoaching nu zo krachtig en wat kunnen we daarvan leren?
feedback

Feedback in je team

Hoe geef je effectieve feedback van en aan je collega’s en hoe doe je dat op een veilige én leerzame manier? In dit artikel lees je meer!
collegiale visitatie

Collegiale visitatie

Hoe haal je de hobbels weg zodat het uitvoerbaar, leerzaam én prettig is? Lees meer over collegiale visitatie.
collegiale consultatie

Collegiale consultatie

Collegiale consultatie in het onderwijs wordt vaak vormgegeven doorgeven door intervisiegroepjes in te richten. Vaak bloedt dit dood. Lees wat wel werkt!

Lesbezoek en gezamenlijk lesontwerp in coronatijd

Hoe doe je gezamenlijk lesontwerp en feedback in deze hectische tijd. We bieden vier handvatten voor online, offline en hybride situaties

Professionele leergemeenschap

Meer autonomie voor leraren door het concept professionele leergemeenschap. 4 praktische handreikingen om een professionele leergemeenschap te laten slagen!

Digitale lesbezoeken: hoe pak je dat aan?

Hoe kunnen we de lessen voor onze leerlingen nu vormgeven? Itha, juf van groep 5/6 op basisschool De Brink in Amsterdam Zuidoost, vertelt dat dat de eerste week van de Corona crisis uiteraard de hoofdvraag voor het team was.

Datamuur: vanuit data je doelen formuleren

Door gebruik van de datamuur een goed beeld van waar de school staat en waar het potentieel ligt om het onderwijs op de Montessorischool nóg beter te maken!
Gezamenlijk lesontwerp

Verbeteren van lessen

Denk bij het verbeteren van jouw lessen aan gezamenlijk lesontwerp. Door samen te werken met collega's en leerlingen kun je jouw lessen verbeteren. Hoe? 3 tips!